FRØY KAPITAL AS

Havnegata 9
Pirsenteret 1, Blokk 3, 5.etg

7010 Trondheim

post@froykapital.no

Org.no. 929 339 894

 

Se også investeringsteamet for kontaktinformasjon til enkeltpersoner.