Vi utvikler lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser langs kysten

Om oss

Frøy Kapital er et nytt investeringsselskap hvis motivasjon er å bidra til å utvikle flere lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser langs kysten og i Midt-Norge.

Ønsket er at mellom 40 og 70 prosent av kapitalen skal relateres til investeringer i virksomheter ved kysten. Det er fordi de som skal delta i selskapet har erfaring og nettverk fra kystrelatert aktivitet, og fordi det er der de største mulighetene ligger.

Frøy Kapital hadde oppstart i september 2022.

Vår investeringsprofil

Satser på kysten

Mellom 40 og 70 prosent av kapitalen skal relateres til investeringer i virksomheter ved kysten.

Eiendom

10-20% av kapitalen forventes plassert i Eiendom.

Tilstede i Midt-Norge

Vi ønsker å bidra til verdiskaping i Midt-Norge, slik at 10-20% av kapitalen forventes investert her. Regionale investeringer i Midt-Norge kan være uavhengige av kysten.

Kapital

For å sikre nødvendig likviditet for fremtidige investeringer vil 10-20% av kapitalen være plassert i likvide posisjoner.

Bærekraft

Vi vil at våre investeringer skal videreutvikle bedrifter og styrke arbeidsplasser som bidrar til det grønne skiftet.